Så kan kvinnor bäst sluta röka

Det är mer vanligt att kvinnor röker i jämförelse med män, men det är ur många aspekter skadligt att röka. För att som kvinna ta tag i hälsan och sluta röka finns det många alternativ du kan använda dig av. Med de många möjligheter som finns kan du snart sluta med nikotin helt och hållet.

Det finns flera fördelar med att byta ut cigaretten mot Premium Vape som finns i många olika smaker och utföranden. Här kan du få tag i vape och e-cigg enkelt och snabbt utan krångel. Vaping innebär att du inhalerar en ånga från en portabel batteridriven enhet. Du kan här välja vätskor som är helt fria från nikotin, och kan trappa ner på din cigarettrökning.

Cigarettrökning är skadligt

  • Att röka cigaretter är skadligt för hälsan då cigarettrök innehåller fler än 8 000 skadliga ämnen.
  • De ökar risken för ett sextiotal olika sjukdomar, där ungefär 60 av ämnena kan ge cancer. Rökare kan också få kroniskt obstruktiv lungsjukdom och hjärt-kärlsjukdomar.
  • Cigaretter innehåller nikotin som är beroendeframkallande då det skapar en kick som får många att vilja fortsätta röka.
  • Varje år orsakar rökning 14 000 dödsfall i Sverige.

Tips för tobaksstopp

När du ska komma igång med att sluta röka är det bra att först sätta ett stoppdatum där du ska röka din sista cigarett. Det är en fördel om du först beskriver din motivation för dig själv. Vilka skäl känner du är viktigast för dig personligen? Du kan köpa nikotinläkemedel eller receptbelagda läkemedel som används mot rökning. Genom att ha regelbundna vanor runt mat och vätskeintag samt en hög grad av fysisk aktivitet är det lättare att fokusera på att bli fri från rökningen. Det är bra om du påminner sig själv att det du gör är bra för hälsan, och att du ger dig själv belöningar när du lyckas.

Vaping bättre för hälsan än cigaretter

Studier kring nikotinersättning och rökstopp har visat att e-cigaretter kan vara ända upp till 95 % lägre i sin skadeverkan jämfört med vanliga cigaretter. Det har också gått att se att för den som använder vape och e-cigaretter var det enklare att avstå från traditionella cigaretter. Det är ett billigt sätt att trappa ner på cigarettrökning och sluta med nikotin, samtidigt som du slipper cancerframkallande ämnen och dålig lukt.